PRIVACYBELEID

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Home  >  Informatie > Privacy

PRIVACYBELEID

Leeuwis Fysiogroep, gevestigd aan Waleweingaarde 4, 7329 BD Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Adres: Waleweingaarde 4, 
Postcode: 7329 BD Apeldoorn
Telefoon: +31 55 5343546
https:// www.leeuwisfysiogroep.nl

C. Leeuwis is de Functionaris Gegevensbescherming van Leeuwis Fysiogroep Hij is te bereiken via secretariaat@leeuwisfysiogroep.nl 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Leeuwis Fysiogroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Leeuwis Fysiogroep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
- Gegevens omtrend uw gezondheid
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@leeuwisfysiogroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
- Uw burgerservicenummer (BSN)

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Leeuwis Fysiogroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Leeuwis Fysiogroep analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Leeuwis Fysiogroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Leeuwis Fysiogroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leeuwis Fysiogroep) tussen zit.

HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Leeuwis Fysiogroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 
1. Behandelingen: Bewaartermijn bij behandelingen in onze praktijk: voor de duur van een behandeltraject. Reden: facturatie en/of contact met betrekking tot behandelingen en gezondheid.
2. FysioFit: Bewaartermijn bij lidmaatschappen fysiofit: voor de duur van een lidmaatschap.  
Reden: facturatie en/of contact met betrekking lidmaatschappen en gezondheid.
3. Sollicitaties: Bewaartermijn: 30 dagen. Reden: contact.
4. Overige: Bewaartermijn: 30 dagen. Reden: contact.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Leeuwis Fysiogroep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leeuwis Fysiogroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN 

Leeuwis Fysiogroep gebruikt noodzakelijke, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Leeuwis Fysiogroep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leeuwis Fysiogroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@leeuwisfysiogroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Leeuwis Fysiogroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Leeuwis Fysiogroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via secretariaat@leeuwisfysiogroep.nl.

Wilt je informatie over facturen en betalingen? 

Wil je meer weten over je factuur of over je betaling en de mogelijkheden? Of heb je een andere vraag? Bel, mail of chat met ons, wij staan voor je klaar!

Even voorstellen 

Ik ben Jessica, secretaresse bij Leeuwis Fysiogroep. Wees vrij om contact op te nemen. Ik help je graag verder!