revalideren bij copd

Voorkom een neerwaartse spiraal en verbeter je dagelijks functioneren

COPD revalidatie Apeldoorn

COPD is een longziekte waarbij je longen zijn beschadigd. Je hebt minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heb je minder energie. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of je aankleden kunnen lastig zijn. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte) en is een verzamelnaam voor Chronische bronchitis en Longemfyseem. Fysiotherapie bij mensen met COPD is, in combinatie met voorlichting en advies, een belangrijke pijler in de behandeling van COPD. En kan zeer effectief zijn in het verbeteren van jouw fysiek functioneren, het verbeteren van je conditie en daarmee de kwaliteit van je leven verbeteren. Onze COPD fysiotherapeuten zijn geschoold in het begeleiden en behandelen van COPD patiënten. Zij hebben specifieke kennis van COPD en het verloop. Zij werken nauw samen met verwijzers, zoals huisartsen, praktijkondersteuners van huisartsen, longartsen en longverpleegkundigen. Onze praktijk is aangesloten bij het COPD Long Netwerk Apeldoorn. De bij het COPD Netwerk Apeldoorn aangesloten fysiotherapeuten bieden de zekerheid van hoog kwalitatieve behandelingen, zijn altijd up-to-date en werken volgens de landelijke richtlijnen. Je kunt bij ons terecht met en zonder verwijzing van je arts voor fysiotherapie revalidatie bij COPD in onze fysiotherapie praktijk in Apeldoorn in de wijken de Maten, Osseveld en Zuidbroek.

Wat is COPD?

Bij COPD kunnen je longen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling. Het is een longziekte waarbij je longen beschadigd zijn. Je hebt minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heb je minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte) en is een verzamelnaam voor Chronische bronchitis en Longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn je bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van je luchtpijp naar je longen. Daardoor maakt je lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger. Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in je bloed komt. En dat je afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kun je het benauwd krijgen.

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Wanneer COPD revalidatie?

Heb je COPD en leiden inspanningen tot benauwdheid en hoestbuienen? Heb je minder energie? Zijn normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of je aankleden lastig? Dan is het begrijpelijk dat je lichamelijke activiteiten liever mijdt. Maar het is juist extra belangrijk om te blijven bewegen wanneer je chronische bronchitis of longemfyseem hebt om je conditie op peil te houden, zodat je niet in een neerwaartse spiraal terecht komt. Als je minder beweegt, zullen je klachten eerder optreden en je mogelijkheden steeds verder afnemen. Fysiotherapie bij COPD is, in combinatie met voorlichting/advies, een belangrijke pijler in de behandeling van COPD. En is effectief in het verbeteren van je fysiek functioneren, het op peil houden van je conditie en daarmee de kwaliteit van jouw leven verbeteren. Soms is educatie en beweegadvies om een gezondere leefstijl te ontwikkelen voldoende. Maar als je zelf niet in staat bent een gezondere leefstijl te ontwikkelen helpen wij je met ons COPD revalidatieprogramma. Je wordt geïnformeerd over gezondheidseffecten van bewegen, specifiek met een aandoening als COPD. Ook de nadelen van bewegen worden besproken en deze proberen wij samen met jou om te buigen naar voordelen.

Houd je conditie op peil

Wat is COPD revalidatie ?

De meeste mensen die bij ons komen hebben eerst een training gevolgd in het Gelre Ziekenhuis. Wij geven vervolgtrainingen onder begeleiding van een deskundige COPD fysiotherapeut. Tijdens deze trainingen ontmoet je mensen met dezelfde beperking en dat kan leerzaam, stimulerend en troostrijk zijn. Het doel is om je conditie op peil te houden, zodat je niet in een neerwaartse spiraal terecht komt. Heb je geen revalidatietraining in het ziekenhuis gevolgd en wil je beginnen met revalideren, bespreek dit dan met je arts. Deze kan de toestand van je longen bekijken en bepalen hoeveel inspanning je aankunt. Tijdens de eerste afspraak wordt er een behandelplan opgesteld aan de hand van een screening en een intakegesprek. Tijdens dit onderzoek krijg je een aantal vragen over verschillende aspecten van je gezondheid. Op deze manier brengen wij je klachten precies in kaart om een passend behandelplan met jou op te stellen. Vervolgens bepaalt onze COPD fysiotherapeut samen met jou de haalbare doelen. Hierna starten we het revalidatietraject. Wij maken tijdens dit revalidatietraject gebruik van de modernste trainings- en testapparatuur. Voor mensen met COPD hebben wij een speciaal revalidatieprogramma ontwikkeld. Tijdens ons revalidatieprogramma leer je op de juiste manier bewegen en om in beweging te blijven, worden de effecten inzichtelijk door evaluatie en testen, krijg je afwisselende oefeningen en plezier in bewegen en een betere conditie. Je krijgt meer kracht, je lenigheid verbetert, het vertrouwen in jouw lichaam neemt toe, je klachten worden minder hevig of treden minder snel op, je voorkomt vermoeidheid en verbetert het concentratievermogen, het risico op klachten door stress neemt af, bewegen gaat na verloop van tijd beter en gaat in het dagelijks leven passen. Deze activiteiten hebben gemeen dat ze je de balans leren herkennen tussen wat je aankunt en wat je doet. Op die manier werk je gericht aan een verbetering van je klachten en leer je omgaan met je beperkingen. Het revalidatieprogramma wordt aangepast aan jouw mogelijkheden en individuele capaciteiten om actief te bewegen. Een aanvullend (online) programma stimuleert om ook buiten de contactmomenten in de fysiotherapiepraktijk actief te blijven. Je zult merken dat bewegen makkelijker gaat, wat vervolgens voordeel geeft in het dagelijks handelen. Samen met de fysiotherapeut wordt gezocht naar oplossingen en worden de juiste acties ondernomen om een actieve leefstijl te garanderen en te handhaven. Je kunt bij ons terecht met of zonder een verwijzing van je arts. Onze praktijk is aangesloten bij het COPD Long Netwerk Apeldoorn.

Wordt COPD revalidatie vergoed?

Fysiotherapie revalidatie bij COPD wordt vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering voor patiënten met GOLD II classificatie en hoger, gecombineerd met de mate van ernst van je aandoening. Er wordt ook onderscheid gemaakt in het aantal behandelingen dat in het eerste behandeljaar nodig is en vervolgbehandelingen daarna.

 

Groep A, B, C of D:
Aan de hand van criteria wordt een indeling gemaakt in groepen A,B,C of D. Of wordt voldaan aan de criteria kan onze fysiotherapeut zelf bepalen wanneer je bij ons onder behandeling bent. Voor nieuwe patiënten is informatie van de longarts of huisarts noodzakelijk.

 

Vergoeding aantal behandelingen eerste 12 maanden:
Groep A: 5 behandelingen
Groep B1: 27 behandelingen
Groep B2: 70 behandelingen
Groep C en D: 70 behandelingen

 

Vergoeding aantal behandelingen na 12 maanden( onderhoudsjaar):
Groep A: 0 behandelingen
Groep B1: 3 behandelingen
Groep B2: 52 behandelingen
Groep C en D: 52 behandelingen

Birgit Bebelaar - COPD Fysiotherapeut Apeldoorn

Birgit Bebelaar

COPD Fysiotherapeut

Dirk-Jan Veenhuis - COPD Fysiotherapeut Apeldoorn

Dirk-Jan Veenhuis

COPD Fysiotherapeut

Hester de Grauw - COPD Fysiotherapeut Apeldoorn

Hester de Grauw

COPD Fysiotherapeut

Jeanne Brinkman - COPD Fysiotherapeut Apeldoorn

Jeanne Brinkman

COPD Fysiotherapeut

Meer weten over COPD revalidatie?

Over de mogelijkheden, over je behandeling of heb je een andere vraag? Voel je vrij om contact op te nemen, wij helpen je graag.