revalideren NA CVA

Beperk de blijvende gevolgen van een CVA en start snel met revalideren

CVA revalidatie Apeldoorn

Een cerebrovascular accident (CVA), ook wel beroerte genoemd, is letterlijk een 'ongeluk van de bloedvaten in de hersenen'. Bij zo'n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar je hersenen. Bij afsluiting van een bloedvat kan een deel van die hersenen te weinig zuurstof krijgen. Bij een scheuring van een bloedvat kan er weefsel kapot gaan. Hierdoor kunnen hersencellen in dit gebied doodgaan waardoor bepaalde hersenfuncties uitvallen. Fysiotherapie bij mensen met CVA is, in combinatie met voorlichting en advies, een belangrijke pijler in de behandeling van CVA. En kan zeer effectief zijn in het verbeteren van jouw fysiek functioneren, het verbeteren van je coordinatie en daarmee de kwaliteit van je leven verbeteren. Onze CVA fysiotherapeuten zijn specifiek geschoold in het begeleiden en behandelen van CVA patiënten. Zij hebben specifieke kennis van de aandoening en het verloop. Je kunt bij ons terecht met en zonder verwijzing van je arts voor fysiotherapie revalidatie bij CVA in onze fysiotherapie praktijk in Apeldoorn in de wijken de Maten, Osseveld en Zuidbroek.

Wat is een CVA?

Een cerebrovascular accident (CVA), ook wel beroerte genoemd, is letterlijk een 'ongeluk van de bloedvaten in de hersenen'. Bij zo'n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar je hersenen. Bij afsluiting van een bloedvat kan een deel van die hersenen te weinig zuurstof krijgen. Bij een scheuring van een bloedvat kan er weefsel kapot gaan. Hierdoor kunnen hersencellen in dit gebied doodgaan waardoor bepaalde hersenfuncties uitvallen. Beroerte is de verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding.

 

Herseninfarct:

Bij de meeste patiënten gaat het bij een beroerte om een herseninfarct. Een heel systeem van (kleine) slagaders zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed in alle delen van de hersenen komt. Bij een herseninfarct raakt zo’n slagader in de hersenen vernauwd of verstopt. Dit komt vaak door slagaderverkalking.Slagaderverkalking komt vooral voor bij ouderen. Waarschijnlijk spelen een ongezonde manier van leven en erfelijke aanleg ook een rol. Bij het verkalken van de slagaderen hopen vetachtige stoffen zoals cholesterol zich op in de vaatwand. Hierdoor slibt de slagader dicht. Ook raakt de wand beschadigd. Daar kunnen zich bloedstolsels aan vast hechten. Een stukje van dit stolsel kan losraken en een kleinere slagader verderop in de hersenen blokkeren (embolie). Het hersengebied dat achter de verstopping ligt krijgt zo niet voldoende zuurstof. Als dit zuurstoftekort te lang duurt sterft er hersenweefsel af. Daarom is het belangrijk dat er snel iets gebeurt.

 

Hersenbloeding:

Een hersenbloeding is een andere vorm van een beroerte. Bij een hersenbloeding scheurt er een bloedvat, hierdoor kan er bloed in en rondom de hersenen stromen. Het bloed drukt een deel van het hersenweefsel weg. Dit raakt hierdoor beschadigd. Zwakke plekken in de wand van het bloedvat kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een hoge bloeddruk en slagaderverkalking. Zo’n zwakke plek kan ook uitgroeien tot een uitstulping, een aneurysma. Aneurysma’s hebben een dunne wand in het bloedvat en daardoor een grotere kans om te scheuren.

 

Een TIA als waarschuwing:

Bij een TIA (Transient Ischaemic Attack) kunnen dezelfde symptomen optreden als bij een herseninfarct, maar deze klachten verdwijnen binnen 24 uur. Bij een TIA komt er tijdelijk minder bloed via de slagaderen in de hersenen. De drie belangrijkste tekens hiervoor zijn: een scheve mond, verwarde spraak en een verlamde arm. Dit duurt meestal korter dan 30 minuten, maar kan ook wel 24 uur duren. Als iemand een TIA krijgt is dat een belangrijke waarschuwing, er kunnen er meer volgen. Zoek daarom zo snel mogelijk medische hulp. 

 

Kenmerken van een beroerte:

De meest voorkomende kenmerken van een beroerte zijn: een scheve mond door (halfzijdige) verlamming in je gezicht, warrig spreken en denken of verlamming in een arm of been. Andere kenmerken kunnen zijn: plotselinge ongewoon hevige hoofdpijn, tintelingen of gevoelloosheid in delen van je lichaam, duizeligheid, misselijkheid of braken, slikproblemen, problemen met je coördinatie of evenwicht, verlies van gezichtsvermogen (dubbel zien, wazig zien, blindheid), niet meer kunnen praten of de woorden niet meer begrijpen ongewone smaak in je mond.

TIA Herseninfarct Hersenbloeding

Wanneer CVA revalidatie?

Met CVA fysiotherapie helpt onze CVA fysiotherapeut in Apeldoorn je met revalideren na een CVA of beroerte. CVA is de afkorting van cerebro vasculair accident: een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro). Een CVA wordt ook wel een beroerte genoemd. Een CVA kan ontstaan door een herseninfarct, waardoor er tijdelijk te weinig bloed wordt aangevoerd, of door een bloeding in de hersenen. Bij een CVA ontstaat een beschadiging in een deel van de hersenen. Daardoor valt de functie van dat hersengedeelte uit. Dit geeft acute verschijnselen, zoals verlammingen in één helft (links of rechts) van het lichaam. Zo'n verlamming aan één kant noemt men hemiplegie. Ook afasie (problemen met taal) komt vaak voor. Welke klachten optreden is afhankelijk van de plaats in de hersenen waar het CVA plaatsvindt. De acute verschijnselen verminderen vaak na enkele dagen of weken. Of er restverschijnselen blijven en hoe ernstig die zijn, verschilt van persoon tot persoon. Na een CVA of beroerte moet zo snel mogelijk met revalidatie worden begonnen om blijvende gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De eerste dag na het CVA wordt in het ziekenhuis meestal al gestart met bewegingsoefeningen. Dit ondersteunt het spontane herstel. Verlamde ledematen moeten regelmatig worden bewogen om vast gaan zitten van spieren en gewrichten te voorkomen. Vooral de schouder aan de verlamde kant van het lichaam is hiervoor gevoelig. Bij ons kunt jij je revalidatie voortzetten, wij komen ook bij je thuis.

Verbeter je coördinatie, spraak en beweging

Wat is CVA revalidatie?

Tijdens de eerste afspraak wordt er een behandelplan opgesteld aan de hand van een screening en een intakegesprek. Tijdens dit onderzoek krijg je een aantal vragen over verschillende aspecten van je gezondheid. Op deze manier brengen wij je klachten precies in kaart om een passend behandelplan met jou op te stellen. Vervolgens bepaalt onze fysiotherapeut samen met jou de haalbare doelen. Hierna starten we het revalidatietraject. Een CVA (beroerte) heeft vaak blijvende gevolgen. Welke verschijnselen dat zijn, hangt af van de plaats en de ernst van de hersenbeschadiging. Meestal is het zo dat de verschijnselen die direct na het CVA optreden zich enigszins herstellen, maar wel voor een deel blijven bestaan. Naast de vaak voorkomende verlammingen en spraakstoornissen kunnen zich op langere termijn ook de volgende verschijnselen voordoen: vermoeidheid, geheugen- en concentratiestoornissen, verstijving van gewrichten en spieren die niet gebruikt worden vanwege de verlammingen, epilepsie en depressie. Ook emotionele onevenwichtigheid en vermindering van het sociaal aanpassingsvermogen (op het juiste moment de juiste dingen doen) komen voor. Om blijvende gevolgen zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat u snel start met revalideren. Voor mensen met een CVA hebben wij een speciaal revalidatieprogramma ontwikkeld om snel weer te leren bewegen.  Samengevat zorgt bewegen voor de volgende voordelen: je krijgt meer kracht, je lenigheid verbetert, het vertrouwen in jouw lichaam neemt toe, je klachten worden minder hevig of treden minder snel op, je voorkomt vermoeidheid en verbetert het concentratievermogen, het risico op klachten door stress neemt af, bewegen gaat na verloop van tijd beter en gaat in het dagelijks leven passen. Deze activiteiten hebben gemeen dat ze je de balans leren herkennen tussen wat je aankunt en wat je doet. Op die manier werk je gericht aan een verbetering van je klachten en leer je omgaan met je beperkingen. Het revalidatieprogramma wordt aangepast aan jouw mogelijkheden en individuele capaciteiten om actief te bewegen. Een aanvullend (online) programma stimuleert om ook buiten de contactmomenten in de fysiotherapiepraktijk actief te blijven. Je zult merken dat bewegen makkelijker gaat, wat vervolgens voordeel geeft in het dagelijks handelen. Je kunt bij ons terecht met of zonder een verwijzing van je arts.

Hersenfuncties per hersenhelft
Wordt CVA revalidatie vergoed?

CVA revalidatie voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt vergoed uit je aanvullende zorgverzekering indien je voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Wanneer je aandoening chronisch is worden de behandelingen fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Een chronische aandoening betekent dat je aandoening op de Lijst Borst of Chronische Lijst moet staan. Voor jongeren tot en met 18 jaar worden behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Vraag je fysiotherapeut of je een chronische aandoening hebt.

Anneke de Joode - CVA Fysiotherapeut Apeldoorn

Anneke de Joode

CVA Fysiotherapeut

Jeanne Brinkman - CVA Fysiotherapeut Apeldoorn

Jeanne Brinkman

CVA Fysiotherapeut

Karlijn Harleman - CVA Fysiotherapeut Apeldoorn

Karlijn Harleman

CVA Fysiotherapeut

Meer weten over CVA revalidatie?

Over de mogelijkheden, over je behandeling of heb je een andere vraag? Voel je vrij om contact op te nemen, wij helpen je graag.