revalideren bij hartfalen

Werk aan je conditie, spierkracht en welzijn met hartrevalidatie

Hartrevalidatie Apeldoorn

Bij hartfalen werkt het hart minder goed. Het hart kan het bloed dan minder goed wegpompen. De organen en spieren krijgen hierdoor niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen. De bloedvaten raken vol en gaan vocht lekken. Dit gebeurt vooral naar de longen, buik, benen en enkels. Hartfalen leidt tot allerlei klachten, zoals: snel moe zijn, kortademigheid en veel plassen. Je herkent het meestal doordat er veel vocht in je lichaam ophoopt, met name in je benen en longen. In Nederland krijgen elk jaar bijna 38.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen: 52% is vrouw en 48% man. Naar schatting leven er zo'n 240.000 mensen met hartfalen in Nederland. Hiervan is twee derde 75 jaar of ouder. 

Voor mensen met hart- en vaataandoeningen hebben wij een speciaal fysiotherapie revalidatieprogramma ontwikkeld, een op maat gemaakt trainingsprogramma onder begeleiding van een hart- en longfysioherapeut. Met dit trainingsprogramma kunnen wij verergering van je klachten voorkomen en je leren omgaan met angst, zorgen en onzekerheid. Patiënten die een fysiotherapie hartrevalidatie programma volgen hebben 50% minder kans op een herhaling van het hartprobleem en 35% minder kans om in de jaren erna te overlijden. Onder andere omdat hartrevalidatie een gunstig effect heeft op de beïnvloedbare risicofactoren en bijdraagt aan een beter cholesterolgehalte en een lager BMI en vetpercentage. Onze hartrevalidatie fysiotherapeut in Apeldoorn is geschoold in het begeleiden en behandelen van patiënten met hartfalen. Zij heeft specifieke kennis van de aandoening en het verloop. Je kunt bij ons terecht met en zonder verwijzing van je arts voor fysiotherapie revalidatie bij hartfalen in onze praktijk in Apeldoorn de Maten, Osseveld en Zuidbroek.

Wat is hartfalen?

Er is sprake van hartfalen wanneer het hart niet goed functioneert. Het bloed wordt dan niet goed rondgepompt door het lichaam en dit leidt tot allerlei klachten, bijvoorbeeld snel moe zijn en kortademigheid. Je herkent het meestal ook doordat er veel vocht in je lichaam ophoopt, met name in je benen en longen. Dit laatste zorgt voor een piepende en benauwde ademhaling. Vaak plassen is ook een teken. Verschijnselen van hartfalen blijven in het begin vaak onopgemerkt, maar in het algemeen neemt de hartfunctie door de jaren heen bij bijna iedereen wel geleidelijk af. Hartfalen is soms lastig vast te stellen. De klachten bij hartfalen komen ook voor bij andere ziekten. Bij een goede behandeling verminderen de klachten en is te voorkomen dat het hart nog meer achteruit gaat. Het hart kan door verschillende oorzaken gaan ‘falen’. Bijvoorbeeld als de hartspier is beschadigd door een hartinfarct. Als hoge bloeddruk lange tijd niet wordt behandeld, dan kan de kracht van de hartspier afnemen. Het hart moet dan langdurig op extra kracht pompen tegen de hoge druk in de bloedvaten in. Ook een lekkende hartklep kan hartfalen veroorzaken en op hogere leeftijd wordt de hartspier geleidelijkaan vanzelf zwakker. Ook kan hartfalen ontstaan bij ziekten van de hartspierwand zelf (cardiomyopathie). De meest voorkomende oorzaken van hartfalen zijn: Hartinfarct (hartaanval), Zuurstof tekort op het hart, Hoge bloeddruk, Hartklepgebreken (lekkende of vernauwde hartkleppen), Hartspierziekten, Hartritmestoornissen.

 

Niet beïnvloedbare risicofactoren bij hartfalen:

Leeftijd;

Erfelijkheid.

 

Beïnvloedbare risicofactoren bij hartfalen:

Te weinig beweging;

Roken;

Verhoogde bloeddruk;
Verhoogd cholesterol;

Overgewicht;
Ongezonde voeding;
Stress.

Hartfalen en hartrevalidatie Apeldoorn

Wanneer hartrevalidatie?

Hartrevalidatie is voor iedereen, jong of oud, die recent is behandeld voor een hartaandoening, bijvoorbeeld een hartinfarct, een hartritmestoornis of een hartoperatie. Voorbeelden van hartaandoeningen waarvoor revalideren mogelijk is, zijn: Hartaanval (myocardinfarct), Hartkramp (angina pectoris), Hartfalen (decompensatio cordis), Aangeboren hartafwijking, Hartklepaandoening, Hartritmestoornis (tachycardie of bradycardie), Dotter- en stentbehandeling of bypass operatie, Implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) of pacemaker (PM).

Patiënten die een fysiotherapie hartrevalidatieprogramma volgen hebben 50% minder kans op een herhaling van het hartprobleem en 35% minder kans om in de jaren erna te overlijden. Onder andere omdat hartrevalidatie een gunstig effect heeft op de beïnvloedbare risicofactoren en bijdraagt aan een beter cholesterolgehalte en een lager BMI en vetpercentage. Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat hartrevalidatie je nog veel meer kan opleveren, zoals: je lichamelijke fitheid verbetert, je zelfvertrouwen wordt vergroot, je beter kunt deelnemen aan het sociale leven en je zult je vrolijker voelen.

Verbeter je conditie en spierkracht

Wat is hartrevalidatie?

Tijdens de eerste afspraak wordt er een behandelplan opgesteld aan de hand van een screening en een intakegesprek. Tijdens dit onderzoek krijg je een aantal vragen over verschillende aspecten van je gezondheid. Op deze manier brengen wij je klachten precies in kaart om een passend behandelplan met jou op te stellen. Vervolgens bepaalt onze fysiotherapeut samen met jou de haalbare doelen. Hierna starten we het behandeltraject. Voor mensen met hart en vaataandoeningen hebben wij een speciaal revalidatieprogramma ontwikkeld, waarbij wij ons richten op een hogere inspanningsintensiteit. Het doel is dat je thuis en buitenshuis beter kunt functioneren, dat we verergering van je hartfalen proberen te voorkomen en dat je leert omgaan met je aandoening. Tijdens de hartrevalidatie leer je ook omgaan met angst, zorgen en onzekerheid. Je krijgt tips om het oude leven zo goed mogelijk op te pakken, zoals: het oppakken van je baan of vrijwilligerswerk, huishoudelijke taken en de zorg voor je gezin. Door het volgen van ons revalidatieprogramma krijg je weer het vertrouwen in je lichaam en je mogelijkheden. Bovendien helpt beweging bij de aanmaak van goede cholesterol, wat zorgt voor een kleinere kans op klachten. Natuurlijk helpt bewegen ook tegen overgewicht. En dat is goed nieuws, want overgewicht is een belangrijke risicofactor voor hartfalen. Het wekelijkse beweegprogramma bestaat uit spierversterkende oefeningen, conditieverbetering, ontspanningsoefeningen, voorlichting over beïnvloedbare risicofactoren en over bewegen met hartfalen. Deze activiteiten zorgen ervoor dat ze je de balans leren herkennen tussen wat je aankunt en wat je doet. Op die manier werk je gericht aan een verbetering van je klachten en leer je omgaan met je beperkingen. Het revalidatieprogramma wordt aangepast aan jouw mogelijkheden en individuele capaciteiten. Een aanvullend (online) programma stimuleert om ook buiten de contactmomenten in de fysiotherapiepraktijk actief te blijven. Je zult merken dat bewegen makkelijker gaat, wat vervolgens voordeel geeft in het dagelijks handelen. Samen met de hartrevalidatie fysiotherapeut wordt gezocht naar oplossingen en worden de juiste acties ondernomen om een actieve leefstijl te garanderen en te handhaven. Je kunt bij ons terecht met of zonder een verwijzing van je arts.

Wordt hartrevalidatie vergoed?

Hartrevalidatie voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt vergoed uit de aanvullende zorgverzekering indien je voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Wanneer jouw aandoening chronisch is, worden de behandelingen fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling volledig vergoed uit de basisverzekering. Een chronische aandoening betekent dat je aandoening op de Lijst Borst of Chronische Lijst moet staan. Voor jongeren tot 18 jaar worden de behandelingen fysiotherapie bij hartrevalidatie volledig vergoed. Vraag je fysiotherapeut of je een chronische aandoening hebt. Bij Leeuwis Fysiogroep gaan we voor kwaliteit. Je kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van je arts. Wij zijn aangesloten bij ClaudicatioNet en helpen je graag weer in beweging!

Birgit Bebelaar - Hart Long Fysiotherapeut Apeldoorn

Birgit Bebelaar

Hartrevalidatie Fysiotherapeut

Meer weten over hartrevalidatie?

Over de mogelijkheden, over je behandeling of heb je een andere vraag? Voel je vrij om contact op te nemen, wij helpen je graag.