Huisreglement

Voor een veilige en prettige beleving in onze praktijken

Ons huisreglement

Op deze pagina vindt je informatie over onze huisregels. Ons huisreglement is van toepassing zolang je bij ons onder behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training. Wij gaan ervan uit dat jij je conformeert aan ons huisregels. Deelname aan activiteiten in onze praktijken geschiedt op eigen risico. Ons huisreglement staat ook in onze praktijkmap, welke ter inzage in onze wachtkamers ligt.

Algemene huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

1. U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. U wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal of bij deelname aan Medisch Fitness.
2. Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
3. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
4. Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen
5. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
6. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
7. Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
8. Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
9. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van jou als patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door onze praktijk worden gehanteerd:

1. De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
2. Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
3. Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

Behandeling

Om behandelingen en trainingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: 

1. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald. Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
2. Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.
3. Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
4. Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling.

Aansprakelijkheid

De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen. Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Klachten

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot klachtenprocedures. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut. U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met Leeuwis Fysiogroep. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid.