nieuws

Lees het laatste nieuws over fysiotherapie, ontwikkelingen en onze praktijk

Laatste nieuws

Belangrijk nieuws voor praktijken met GLI aanbod: nieuw RIVM GLI-register
2021-08-10 17:54 De GLI wordt sinds 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. Om onderzoek te doen naar de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI-programma’s heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, een GLI-register gemaakt. Dit is een online register waarin gegevens over GLI-deelnemers worden opgenomen mits zij hiervoor toestemming geven. De gegevens uit het GLI-register worden verwerkt in de reguliere halfjaarlijkse GLI-monitor. Dit register gaat op donderdag 12 augustus live. Voor praktijken...
Ex-Covidpatiënten blijven te lang met klachten lopen
2021-08-09 12:40 Uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) is gebleken dat veel ex-Covidpatiënten zich te laat melden om voor de zogenaamde Paramedische Herstelzorgregeling in aanmerking te komen. Deze regeling vergoedt de kosten voor herstelzorg -in de meeste gevallen door een fysiotherapeut- tijdelijk vanuit de basisverzekering.    Klachten komen soms pas later De reden dat patiënten zich te laat melden om voor de regeling in aanmerking te komen , zo blijkt uit het KNGF-on...
Start gezamenlijk, grootschalig Long COVID-onderzoek
2021-08-08 08:00 Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsgeneeskunde – die van UMCG, Radboud UMC en Maastricht UMC – en met DHD (Dutch Hospital Data) onderzoek doen naar aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting, ook wel Long COVID genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren. Het onderzoek biedt meer in...
Stimulatie nervus occipitalis blijkt werkzaam bij onbehandelbare clusterhoofdpijn
2021-08-02 13:44 Stimulatie van de nervus occipitalis (achterhoofdzenuw) voorkomt extreem pijnlijke aanvallen van chronische clusterhoofdpijn bij patiënten bij wie eerdere medicamenteuze behandelingen niet aansloegen. De ICON-studiegroep, onder leiding van professor Michel Ferrari, neuroloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), publiceerde haar bevindingen in de Lancet Neurology.  Chronische clusterhoofdpijn, ook wel bekend als ‘zelfmoordhoofdpijn’, is een ernstig invaliderende chronische hersenaa...
Fysiotherapie bij hartproblemen is veel meer dan het trainen van je hart
2021-07-28 18:24 Sport en beweging zijn dé manieren om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Maar als er al sprake is van een onderliggend of een acuut hartprobleem, dan is voorzichtigheid en een deskundige behandeling het devies. Ferdinand de Haan weet er alles van. Hij heeft zich als fysiotherapeut gespecialiseerd op de belangrijkste spier van ons lichaam: het hart. De Haan is sinds 2010 aangesloten bij de Hogeschool van Amsterdam als docent Fysiotherapie. In eerste instantie als hoofd van Polifysiek;...
Het PRECISIE project: de eerste testen met KomPas+ in de praktijk
2021-07-12 18:09 Voor het ontwikkelen van persoonsgerichte zorg voor personen met Claudicatio Intermittens (CI) startten KNGF, IQ healthcare, Chronisch ZorgNet, VvOCM en Harteraad in januari 2021 het PRECISIE project. Een onderdeel hiervan is het ontwikkelen van KomPas+, het vervolg op KomPas. ‘Waar fysiotherapeuten met KomPas een persoonlijke voorspelling kunnen gebruiken in het gesprek met de patiënt, ontwikkelen we KomPas+ zodat fysiotherapeuten samen met de patiënt kunnen beslissen.’ KomPas+ biedt bijvoorbee...
Unieke combinatie van patiëntgegevens van fysiotherapeut en die van huisarts
2021-07-10 12:35 Het Nivel verzamelt doorlopend de zorggegevens van verschillende patiëntgroepen binnen zijn registratiesysteem Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit de koppeling van gegevens van huisartsen en die van fysiotherapeuten blijkt dat 10% van de fysiotherapiepatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ook bekend is bij de huisarts.  Dit komt voor de gegevens uit 2019 neer op zo’n 26.000 patiënten. Het combineren van de patiëntgegevens afkomstig van verschillende eerstelijnszorgverleners bie...
Vergoeding paramedische herstelzorg een jaar langer mogelijk vanuit basispakket
2021-06-20 19:03 Mensen die na het doormaken van Covid-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar wordt, op verzoek van de Tweede Kamer, verlengd tot 1 augustus 2022. Ook wordt de regeling op enkele punten gewijzigd. De wijzigingen gaan in vanaf 1 juli 2021. De minister informeert de Tweede Kamer hier vandaag over in de Kamerbrief stand van zaken Covid-19. In juli 2020 ...
Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap!
2021-06-08 18:38 Nieuwe campagne Omdat we tijdens het afgelopen jaar minder zijn gaan bewegen, is er door de overheid een campagne gestart die beweging tijdens je (werk)dag hoog op de agenda zet.   Bewegen is essentieel Teveel zitten en te weinig bewegen zijn slecht voor ons. Toch is Nederland koploper in zitten. Zeker nu er tijdens de lockdowns van het afgelopen jaar minder stappen te zetten waren, bijvoorbeeld naar de koffieautomaat. Daar moet verandering in komen. Elk halfuur even bewegen is de eerste, bela...