revalideren bij parkinson

Voorkom andere gezondheidsklachten door in beweging te blijven

Parkinson revalidatie Apeldoorn

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde. Ruim 55.000 Nederlanders hebben Parkinson. Helaas zien we een alarmerende stijging onder dertigers en veertigers. Met fysiotherapie revalidatie bij de ziekte van Parkinson kan onze parkinson fysiotherapeut problemen bij het bewegen voorkomen, stabiliseren of verminderen. De Parkinson fysiotherapeut geeft je informatie, advies en ondersteuning bij lichaamsbeweging. Misschien ben je bang dat meer bewegen risico’s met zich meebrengt, maar te weinig lichaamsbeweging kan gevaarlijker zijn. Als je minder beweegt, zullen je klachten eerder optreden en je mogelijkheden steeds verder afnemen. Daarnaast vergroot lichamelijke inactiviteit de kans op andere gezondheidsproblemen. Onze ParkinsonNet fysiotherapeut is geschoold in het begeleiden en behandelen van patiënten met parkinson. Zij heeft specifieke kennis van de aandoening en het verloop. Je kunt bij ons terecht met en zonder verwijzing van je arts voor fysiotherapie revalidatie bij Parkinson in onze fysiotherapie praktijk in Apeldoorn de Maten.

Wat is parkinson?

De echte ziekte van Parkinson (idiopathisch parkinsonisme) is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen (in de substantia nigra) beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden. De ziekte is langzaam progressief en genezing is nog niet mogelijk. Niemand is immuun voor Parkinson. De ziekte treft vooral mensen boven de 50 jaar. Ruim 55.000 Nederlanders hebben Parkinson en helaas zien we een alarmerende stijging onder dertigers en veertigers. Een klein percentage heeft erfelijke Parkinson.

 

De echte ziekte van Parkinson – ook wel, idiopathisch parkinsonisme genoemd, uit zich bij elke patiënt anders. Het woord ‘idiopathisch’ is een medische term voor ‘van onbekende oorzaak’. Ook worden er Parkinsonachtige aandoeningen onderscheiden van de ziekte van Parkinson. Deze heten parkinsonisme of parkinsonsyndroom: een verzamelnaam voor aandoeningen die lijken op Parkinson. Het verschil ligt in de dopamine: bij Parkinson is de aanmaak van dopamine verstoord, bij parkinsonisme verloopt de opvang van dopamine niet goed, waardoor Parkinson medicijnen niet werken bij parkinsonisme.

 

Parkinson kenmerkt zich door een aantal lichamelijke klachten: trillen (tremor), traagheid in bewegen en spierstijfheid. Deze verschijnselen komen niet bij elke Parkinson patient voor. Veel parkinsonpatiënten hebben een wat ‘starre’ gezichtsuitdrukking en lopen met kleine schuifelende pasjes, vaak met een voorovergebogen houding. In het begin is duidelijk te zien dat de symptomen meestal asymmetrisch zijn, dat betekent dat de ene lichaamshelft meer is aangedaan dan de andere. De symptomen worden in de loop van de tijd geleidelijk erger en worden dan ook zichtbaar aan zowel de linker als de rechter lichaamshelft. Het tempo waarin de klachten optreden verschilt sterk van persoon tot persoon. 

 

Naast de duidelijke lichamelijke klachten zijn er ook veel klachten die minder zichtbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn plasproblemen, moeite met de stoelgang, slaapproblemen en een veranderde seksualiteit. Ook komen depressies en angstklachten vaak voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast kunnen er problemen zijn met het denken, bijvoorbeeld trager denken, geheugenklachten of moeite om meerdere handelingen gelijktijdig uit te voeren.

Ziekte van Parkinson symptomen

Wanneer parkinson revalidatie?

Nadat een neuroloog de ziekte van Parkinson heeft geconstateerd, kan er een doorverwijzing naar de parkinson fysiotherapeut plaatsvinden. Een fysiotherapeutische behandeling dient niet als vervanging van medicijnen of een operatie, maar kan helpen om zo goed mogelijk in het dagelijks leven te kunnen blijven bewegen. Hierdoor kan je zolang mogelijk op een verantwoorde manier actief blijven. Wanneer je problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed, kun je worden doorverwezen naar de parkinson fysiotherapeut. Een verminderde conditie of nek- en schouderklachten of vaker vallen kunnen ook een goede reden zijn.

 

Actief blijven heeft een positieve werking op de klachten en voorkomt nieuwe klachten, zoals broze botten (osteoporose), verstopping (obstipatie) of hartproblemen. De fysiotherapeut helpt om weer makkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. Zo nodig helpt onze parkinson fysiotherapeut bij het onderhouden of opbouwen van je conditie en zelfvertrouwen. Verder kan onze fysiotherapeut aandacht besteden aan het trainen van dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. Het doel van de therapie is het verbeteren of behouden van de zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op jouw situatie en hoe ver de ziekte van Parkinson zich ontwikkeld heeft. Wanneer nodig wordt je partner of verzorger bij de behandeling betrokken. 

Verbeter je dagelijkse bewegingen

Wat is parkinson revalidatie?

Tijdens de eerste afspraak wordt er een behandelplan opgesteld aan de hand van een screening en een intakegesprek. Hierna volgt een behandeling. Tijdens dit onderzoek krijg je een aantal vragen over verschillende aspecten van je gezondheid. Op deze manier brengen wij je klachten precies in kaart om een passend behandelplan met jou op te stellen.  Om te beginnen zal onze Parkinson fysiotherapeut je mobiliteitsproblemen bekijken en nagaan wat de oorzaak ervan is. Als jouw belangrijkste problemen zich bij je thuis voordoen, kan onze fysiotherapeut ook bij je langskomen voor deze intake. Als onze fysiotherapeut vaststelt dat fysiotherapie je kan helpen, bepaalt je samen de doelen van jouw  behandeling. Een fysiotherapeutische behandeling bestaat uit een combinatie van advies, informatie, oefeningen en training van zogeheten compensatoire strategieën. Tijdens de trainingen kun je mensen ontmoeten met dezelfde beperkingen als jezelf en dat kan leerzaam, stimulerend en troostrijk zijn. Het doel is om voldoende in beweging te blijven, zodat je niet in een neerwaartse spiraal terecht komt.

 

Hoe lang de revalidatieperiode duurt en hoe vaak je met onze fysiotherapeut afspreekt, hangt af van jouw persoonlijke behandeldoelen en behandelplan. Ook krijg je van onze fysiotherapeut ondersteuning bij zelfmanagement voor een actieve leefstijl. Een aanvullend (online) programma dat je stimuleert om ook buiten de contactmomenten in de fysiotherapiepraktijk actief te blijven. Daarom maakt onze fysiotherapeut afspraken met jou over wanneer en op welke manier je contact met elkaar onderhoudt. Je zult merken dat bewegen makkelijker gaat, wat je een voordeel geeft in het dagelijks handelen. Samen met de Parkinson fysiotherapeut wordt gezocht naar oplossingen en worden de juiste acties ondernomen om een actieve leefstijl te handhaven.

Wordt parkinson revalidatie vergoed?

Parkinson is een chronische aandoening en staat op de Lijst Borst of Chronische Lijst. Als volwassene vanaf 18 jaar krijg je fysiotherapie bij Parkinson volledig vergoed vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij Parkinson worden vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering indien u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. 

Marjo Sloot - Parkinson fysiotherapeut Apeldoorn

Marjo Sloot

ParkinsonNet Fysiotherapeut

Ik kom ook bij u thuis

Meer weten over parkinson revalidatie?

Over de mogelijkheden, over je behandeling of heb je een andere vraag? Voel je vrij om contact op te nemen, wij helpen je graag.