Geschiedenis Leeuwis Fysiogroep
50 jaar Fysiotherapie Apeldoorn Leeuwis Fysiogroep

fysiotherapie Vergoedingen

Wanneer worden fysiotherapie en oefentherapie vergoed?

Fysiotherapie vergoedingen

Op deze pagina vind je informatie over vergoedingen voor fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. Fysiotherapie voor kinderen wordt altijd vergoed uit de basisverzekering zonder eigen risico. Onze fysiotherapiepraktijk heeft contractafspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland. Lees hieronder voor welke vergoeding jij of je kind in aanmerking komt.

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

Vergoeding tot 18 jaar

Kinderfysiotherapie

Vergoeding

Eigen risico

Chronische aandoening*

Alle behandelingen

Nee

Ziekenhuis opname

Alle behandelingen

Nee

Overige Kinderfysiotherapie

18 behandelingen

Nee

   
   
   
   
   
   
   

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen van fysiotherapie, kinderfysiotherapie, oefentherapie en kinderoefentherapie uit de basis verzekring vergoed. Daarna worden er maximaal 9 extra behandelingen vergoed. In totaal gaat het dus om 18 behandelingen en gaat niet tenkoste van het eigen risico. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen met een chronische aandoening*. In dat geval worden alle behandelingen vergoed uit de basisverzekering, onder voorwaarde dat de aandoening op de lijst met chronische aandoeningen staat.  Een chronische aandoening betekent dat de aandoening op de Chronische Lijst moet staan. Vraag je fysiotherapeut of jouw kind een chronische aandoening heeft. Bij een chronische aandoening heb je een verwijzing nodig van een arts.

Vergoedingen vanaf 18 jaar

Fysiotherapie

Vergoeding

Eigen risico

Chronische aandoening*

Vanaf de 21ste behandeling

Ja

Ziekenhuis opname:

Alle behandelingen

Ja

Incontinentie:

Eenmalig 9 behandelingen

Ja

Artrose heup knie:

Eenmalig 12 behandelingen in 12 maanden

Ja

COPD:

Startjaar: Groep A: 5 behandelingen, Groep B1: 27 behandelingen, Groep B2 70 behandelingen, Groepen C en D: 70 behandelingen.
Onderhoudsjaar: Groep A: 0 behandelingen, Groep B1: 3 behandelingen, Groep B2: 52 behandelingen en Groep C en D: 52 behandelingen.

Ja

Parkinson:

Zorgverzekeraars: ASR, Avero, De Amersfoortse, Ditzo, DSW, FBTO, Ik!, Interpolis, In Twente, Kiemer, PNO Zorg, ProLife, ONVZ, OZF, Stad Holland, VvAA, YouCare, ZieZo

Ja

Etalagebenen (Claudicatio):

37 behandelingen bij graad 2 binnen 1 jaar.

Ja

Long covid (klachten door corona)

Maximaal 50 behandelingen.

Ja

Overige fysiotherapie en oefentherapie

Nee, vergoed via aanvullende verzekering

Nee

   

Fysiotherapie voor volwassenen zit niet in de basisverzekering. Alleen onder bepaalde omstandigheden en uitzonderingen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de  basisverzekering, zoals; fysiotherapie bij aandoeningen die op chronische lijst* staan, fysiotherapie in het ziekenhuis na een operatie of behandeling en urine-incontinentie. Als je een chronische aandoening hebt, worden de benodigde behandelingen in veel gevallen dus vergoed uit de basisverzekering. Wel is het zo dat de basisverzekering fysiotherapie dan pas vergoed vanaf de 21e behandeling. Dit wil zeggen dat je de eerste 20 behandelingen zelf betaalt. Hiervoor zou je in feite gebruik kunnen maken van je aanvullende zorgverzekering. Vanaf de 21e behandeling krijg je vergoeding uit de basisverzekering. Let wel op: voor zorg uit de basisverzekering geldt het eigen risico. De eerste 20 behandelingen betaal je maar één keer per aandoening. Het eigen risico betaal je ieder jaar. Het is afhankelijk van uw aanvullende pakket hoeveel behandelingen (of bedrag) je vergoed krijgt. 

Jouw aanvullende verzekering

Aanbevolen aanvullende zorgverzekering

Krijg de zorg waar je recht op hebt met vrije zorgkeuze!

Wat wordt vergoed uit mijn aanvullende verzekering?

Fysiotherapie en Oefentherapie worden vergoed uit je aanvullende zorgverzekering. Dry Needling, Echografie en Shockwave-therapie zijn bij ons onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling en worden aangevuld met diverse mobilisaties en oefeningen. Hoeveel behandelingen er in jouw situatie vergoed worden, kun je terugvinden in je polisvoorwaarden. Heb je reeds aanspraak gemaakt op je aanvullende verzekering voor fysiotherapie of oefentherapie? Vraag je zorgverzekeraar dan hoeveel behandelingen je nog over hebt!

Verwijzing fysiotherapie en oefentherapie

Heb ik een verwijzing nodig?

In een aantal gevallen heb je een verwijzing nodig van je huisarts of specialist:

- Voor behandelingen aan huis;
- Voor herstelzorg na COVID-19;
- Voor Artrose behandelingen;
- Voor Incontinentie behandelingen;
- Voor leefstijlinterventie/ revalidatie bij diabetes;
- Voor leefstijlinterventie bij obesitas;
- Voor behandelingen bij chronische aandoeningen (chronische lijst).

Vrije keuze zorgverlener bij verwijzing?

Je kunt in Nederland zelf kiezen voor een zorgverlener of zorginstelling. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd. Het recht op vrije keuze voor een zorgverlener of zorginstelling is hier niet in opgenomen. Dat recht heb je via artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgsturing en aquisitie door zorgverleners is verboden. Wij als Leeuwis Fysiogroep zijn voorstander van zorg in de buurt. Wordt u toch doorverwezen naar een andere zorgverlener door een bepaalde instantie, zorgverlener, ziekenhuis of de gemeente geef dan zelf aan dat u dit niet wenst of dien een klacht in bij de ACM

Geen aanvullende verzekering?

Je kunt op elk moment starten en stoppen!

Behandeling zelf betalen?

Ben je onvoldoende aanvullend verzekerd, valt je behandeling niet binnen de basisverzekering of komt je behandeling niet in aanmerking voor vergoeding door je zorgverzekeraar, dan ontvang je van ons een factuur via Infomedics. De kosten van een behandeling kun je vinden op onze tarievenlijst. Let op! Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed uit de basisverzekering.

 

Eerste behandeling

Voorafgaand aan je eerste behandeling doen we een screening, intake en onderzoek. Heb je een verwijzing? Dan doen we een intake en een onderzoek na verwijzing. Voor je eerste behandeling zonder verwijzing betaal je het tarief voor screening, intake en onderzoek plus het behandeltarief. Voor je eerste behandeling met verwijzing betaal je het tarief voor intake en onderzoek na verwijzing plus het behandeltarief.


Vervolgbehandelingen
Voor vervolg behandelingen betaal je alleen het behandeltarief. Hoeveel behandelingen je nodig hebt is afhankelijk van je klacht, aandoening en leeftijd. Onze fysiotherapeut stelt samen met jou een behandelplan op en kiest altijd voor de meest effectieve behandelmethode.