Geschiedenis Leeuwis Fysiogroep
50 jaar Fysiotherapie Apeldoorn Leeuwis Fysiogroep

nieuws

Lees het laatste nieuws over fysiotherapie, ontwikkelingen en onze praktijk

Laatste nieuws

De GLI wordt sinds 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. Om onderzoek te doen naar de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI-programma’s heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, een GLI-register gemaakt. Dit is een online register waarin gegevens over GLI-deelnemers worden opgenomen mits zij hiervoor toestemming geven. De gegevens uit het GLI-register worden verwerkt in de reguliere halfjaarlijkse GLI-monitor.

Dit register gaat op donderdag 12 augustus live. Voor praktijken die de GLI aanbieden is dat een belangrijk moment. Deze praktijken worden vanaf 12 augustus door het RIVM uitgenodigd om deel te nemen aan het GLI-register. En deelname vraagt van de fysiotherapeut-leefstijlcoaches dat zij gegevens over de GLI-deelnemers uploaden naar het GLI-register. 

 

Voor wie is het register en wat is het doel?
Het RIVM, interventie-eigenaren en GLI-behandelaren hebben baat bij het verzamelen van data in het register. Het RIVM doet onderzoek doen naar de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI, daarvoor is data nodig. Interventie-eigenaren kunnen de gegevens gebruiken om de GLI-programma’s verder te verbeteren. GLI-behandelaren kunnen spiegelinformatie bekijken om zo inzicht te krijgen in hun deelnemers in relatie tot andere deelnemers van hetzelfde GLI-programma en andere deelnemers in de regio. 

 

Het RIVM legt je uit hoe alles in zijn werk gaat
Het RIVM zoekt zelf contact met praktijken die de GLI aanbieden. Ze zullen je vragen om een samenwerkingsovereenkomst met het RIVM zelf en een verwerkersovereenkomst met het dataverwerkingsbedrijf MRDM aan te gaan. De benodigde documenten ontvang je van het RIVM. Met de verwerkersovereenkomst kun je jouw gegevens invoeren in het systeem.  MRDM is de organisatie die het register beheert. 

 

Toetsing KNGF en SKF
Het KNGF is, mede namens SKF, door het RIVM uitgebreid betrokken bij de documenten en heeft de documenten juridisch laten toetsen. Het RIVM heeft de input van het KNGF en haar juristen verwerkt. Op basis van de juridische toetsing en advies van de juristen kan het KNGF instaan voor de juistheid van de documenten. 

Naast de bestaande registers
In het GLI-register van het RIVM worden alleen data van de GLI-deelnemers verzameld en bestaat dus naast het aantekeningen register waar je als fysiotherapeut-leefstijlcoach in geregistreerd staat. 

 

Wil je meer weten?
In het Reglement GLI-register van het RIVM staat meer detailinformatie. Heb je een vraag over de documenten of het GLI-register? Dan kun je vanaf 12 augustus terecht bij het RIVM, www.rivm.nl/gli

 

Informatie over het aanmeldproces vind je op de website van ICT-bedrijf MRDM. Vanaf 12 augustus heeft MRDM ook een helpdesk om je vragen telefonisch te stellen: 088-5700030.