Geschiedenis Leeuwis Fysiogroep
50 jaar Fysiotherapie Apeldoorn Leeuwis Fysiogroep

nieuws

Lees het laatste nieuws over fysiotherapie, ontwikkelingen en onze praktijk

Laatste nieuws

Het Nivel verzamelt doorlopend de zorggegevens van verschillende patiëntgroepen binnen zijn registratiesysteem Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit de koppeling van gegevens van huisartsen en die van fysiotherapeuten blijkt dat 10% van de fysiotherapiepatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ook bekend is bij de huisarts. 

Dit komt voor de gegevens uit 2019 neer op zo’n 26.000 patiënten. Het combineren van de patiëntgegevens afkomstig van verschillende eerstelijnszorgverleners biedt mogelijkheden om het zorgproces en het beloop van de gezondheidsklachten van een individuele patiënt beter te beschrijven.

 

Patiëntgroep waarvan gegevens gekoppeld zijn, is representatief voor alle patiënten

Tot op heden was niet bekend in welke mate de fysiotherapie- en huisartsenregistraties in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn aan elkaar gekoppeld konden worden. Uit ons onderzoek blijkt dat dit voor 10% van de patiënten het geval is. Dit percentage is niet hoger, doordat de aangesloten fysiotherapie- en huisartspraktijken niet exact dezelfde gebieden in Nederland beslaan. Uit analyse van de gekoppelde gegevens blijkt dat de groep fysiotherapiepatiënten om wie het gaat representatief is, qua leeftijd en geslacht, voor alle fysiotherapiepatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

 

Verkenning van mogelijkheden tot nader onderzoek met gekoppelde zorggegevens

Het koppelen van patiëntengegevens binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt. Door bijvoorbeeld van een patiënt de controles en het medicijngebruik zoals vastgelegd in de huisartsregistraties te combineren met de pijnscores, het fysiek functioneren en het resultaat van behandeling uit de fysiotherapieregistraties kan de onderlinge relatie worden geanalyseerd en het geïntegreerde zorgtraject in kaart worden gebracht.

 

Over het onderzoek

De fysiotherapiedata over 2019 uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevatten gegevens van 216 praktijken en 271.500 patiënten. Voor deze patiënten is gekeken of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties voorkwamen. Het koppelen van de deze beide soorten data op patiëntniveau is gedaan op basis van BSN-pseudoniemen, waardoor de anonimiteit van patiënten – zoals altijd bij het werken met data van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – ook bij dit onderzoek was gewaarborgd.